Search results

  1. D

    Cần xin kinh nghiêm trong lan hồ điệp

    Mình đang muốn trông Lan hồ điệp vì sắc đẹp củng như giá trị về kinh tế. Anh em ai đã trồng và có nhiều kinh nghiệp xin được chỉ giáo. Nếu có link down sách hướng dẫn xin cấp link. Thanks nhiều http://dienhoavietnam.com/img/uploads/products/large/dien-hoa-hoa-tuoi-viet-nam-hsn50-395k0.jpg
Top