Search results

  1. N

    Chung cung cấp lắp đặt hệ thống khí cho máy sắc ký khí.

    Với sự khởi đầu 2011 vẫn đang không ngừng phát triển trong hiện tại, tiếp nối nhiều thành tựu mới cùng với niềm đam mê và khát vọng chia sẻ đến khách hàng giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực phòng Lab và sản xuất thông qua việc cung cấp các thiết bị, vật tư và nguồn lực tối ưu cho khách hàng...
Top