Search results

  1. N

    Công nhận iso cho phòng thí nghiệm

    Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV) xin chào Quý khách. AoV là một đơn vị tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, là thành viên của ILAC, APLAC. AoV xin trân trọng gửi tới quý khách những lợi ích thiết thực từ những dịch vụ của AoV. Quý khách đang gặp vấn đề quản lý hệ thống chất lượng? Quý khách đang gặp...
Top