Search results

  1. G

    môi trường kiểm nhanh vi sinh trong 24 giờ, môi trường đĩa đổ sẵn

    Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Đông Nam chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị khoa học kỹ thuật, dụng cụ tiêu hao, hóa chất, môi trường, thuốc thử sử dụng cho các phòng kiểm nghiệm: MỘT SỐ SẢN PHẨM NỔI BẬC • Phát hiện tất cả Salmonella trong thực phẩm, thức ăn gia súc, sữa, mẫu môi trường...
  2. G

    Môi trường nuôi cấy vi sinh và kiểm nhanh vi sinh trong 37 giờ

    Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Đông Nam chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị khoa học kỹ thuật, dụng cụ tiêu hao, hóa chất, môi trường, thuốc thử sử dụng cho các phòng kiểm nghiệm trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, môi trường, sản xuất(Dược phẩm, thực phẩm, thức ăn gia súc, nước giải...
Top