Search results

  1. P

    The other, Other, Another, The others, Others

    Khi nào sử dụng the other? Tại sao lại sử dụng other mà không phải là another? The others và others khác nhau ở chỗ nào? Đây là những câu hỏi thường gây bối rối và nhầm lẫn cho người học Tiếng anh. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt và sử dụng các từ này trong các trường hợp khác...
Top