Search results

  1. P

    Xin kinh nghiệm điên di độc tố và giải độc tố bạch hầu

    ACE nào có kinh nghiệm chạy điện di cái này vui lòng giúp mình 1 chút kinh nghiệm để chạy cho chính xác. Mình quan tâm nhất là phần chuẩn bị protein trước khi chạy như thế nào cho đúng. Xin cảm ơn ACE nhiều.
  2. P

    Xin tài liệu về các phương pháp kiểm tra Vaccine có thể hạn chế việc thử nghiệm trên động vật.

    Em mới làm về kiểm định Vaccine thấy việc thử nghiệm trên động vật như chuột lang, chuột bạch, thỏ... quá độc ác. Thực sự thấy mình làm ngành Y mà còn độc ác hơn những người làm nghề đồ tể. Mấy bữa nay trên mạng có clip cô gái Trung Quốc đè chết con thỏ thấy người ta phẫn nộ quá chừng nhưng so...
Top