Search results

  1. K

    vi khuẩn trong hệ thống lọc sinh học

    Mình là một kỹ sư hóa học. Mình đang làm một đề tài liên quan đến xử lý khí thải bằng hệ thống lọc sinh học. Không biết có huynh nào rành trong lĩnh vực này thí cho mình chút ý kiến với nha!!thanks nhiều lắm!:thanks:
Top