Search results

  1. T

    Flow cytometry(các kháng thể dùng đếm tế bào theo kiểu dòng chảy)

    Gửi các bạn những người có hiểu biết và kinh nghiệm về Miễn dịch: Trong qua trình đọc tài liệu mình có thấy về Flow cytometry.Dù đã tra wikipedia và những kiến thức qua mạng nhưng thật sự vẫn chưa hiểu rõ về cách đếm tế bào này.Mong rằng các bạn những bạn có hiểu biết về vấn đề này có thể share...
Top