Search results

  1. T

    Công nghệ môi trường hay công nghệ sinh học? Xin cho em vài lời khuyên!

    Chào anh chị! Năm nay em lên lớp 12. Em rất thích những gì liên quan đến tự nhiên, cây cỏ nên dự định thi Công nghệ môi trường hoặc sinh học nhưng k biết cụ thể lắm. XIn anh chị cho em vài hướng dẫn về những gì sẽ học và việc làm sau khi tốt nghiệp. (em nghe nói nếu là con gái thì vào công nghệ...
Top