Search results

  1. N

    GENE GIỮ NHÀ (HOUSEKEPING GENE) TRÊN TÔM

    Em đang làm đề tài khóa luận phát hiện bệnh YHV trên tôm. Tuy nhiên em chưa thể lựa chọn được gene giữ nhà (housekeeping gene) cho tôm. Rất mong được Cô/Chú, Anh/Chị chia sẻ kinh nghiệm giúp em về quy trình lựa chọn housekeeping gene. Em rất cảm ơn!
Top