Search results

 1. L

  Cách xác định điểm bắt đầu và kết thúc vùng cần khuyếch đại trong PCR?

  Cho em hỏi làm cách nào để xác định điểm bắt đầu và kết thúc vùng cần khuyếch đại trong PCR? Các sản phẩm phụ trong PCR là gì?
 2. L

  Tìm tài liệu về RAPD, RFLP, AFLP, SSR

  Mình đang làm đề tài có liên quan đến PCR, trong đó có các kỹ thuật RAPD, RFLP, AFLP, SSR. Mình có kiếm nhưng chỉ được 1 ít thông tin về các kỹ thuật đó. Anh chị e nào có thông tin nào liên quan về các kỹ thuật trên, có thể cho mình xin được không. Chân thành cảm ơn!
 3. L

  Cấu trúc gene mã hóa, cơ chế phiên mã, dịch mã amylase, protease, insulin, globulin...

  :botay:Có ai có tài liệu về gene amylase, protease, insulin, globulin (Cấu trúc gen mã hóa,vùng điều hòa, phiên mã, cơ chế phiên mã, hậu phiên mã, dịch mã, hoạt động trong cơ thể...). Giúp tớ với!:thanks:
Top