Search results

  1. T

    Tách chiết ADN và Điện di [em cần giúp đỡ rất gấp]

    Tình hình là em cần nhưng câu trả lời này rất gấp, anh chị nào biết câu nào trả lời giúp em với ạ,được câu nào hay câu đó, mới nhập môn di truyền nên hok biết gì hết? Em xin cảm ơn rất nhiều ạ...:please::please::please: 1. Trong quy trình tách chiết ADN trong máu heo sau khi cho Lysis Buffer và...
Top