Search results

  1. B

    Phương pháp học để tự tin giao tiếp tiếng anh với người nước ngoài

    khi đi học, chúng ta có thể chỉ học để qua các kì thi. KHi chúng ta ra trường chuẩn bị xin việc làm, chúng ta cũng cố gắng học tiếng anh để kiếm được một tấm bằng Toeic, B1 ... để cho đẹp hồ sơ nhưng khi chúng ta ra làm thì giao tiếp được bằng tiếng anh mới chính là thứ chúng ta cần phải có. Vậy...
Top