Search results

  1. B

    nuôi cấy mô chuối

    cho mình hỏi các bước chính trong pp nuôi cấy mô chuối. Ai có tài liệu gửi cho mình nhé. :thanks:
  2. B

    cây sấu, long cóc

    tôi đang cần tìm tài liệu về cây này, bác nào có xin chỉ giùm nhé. tên khoa học của nó là Dracontomelon duperreanum Pierre thank nhìu nha:???:
Top