Search results

  1. N

    Chia sẻ kinh nghiệm nuôi tế bào Vero

    Hiện mình đang nuôi cấy tế bào Vero nhưng còn thiếu kinh nghiệm nhiều. Bạn nào có thể giúp mình có những tài liệu về nuôi cấy loại tế bào này được không? Nhất là phần đặc điểm của nó.
Top