Search results

  1. C

    Xin protocol tách chiết DNA plasmid từ Bacillus.

    Em chào cả nhà, hiện tại Em đang gặp khó khăn trong việc tách DNA plasmid từ Bacillus, Em sử dụng quy trình: 1. Sol I ( 25% sucrose, 50mM EDTA, 50 mM Tris-HCl pH 8.0) and 5mg of lysozyme per ml. Sử dụng 200ul hào tế bào, sau đó ủ ở 37 độ 10'. 2. Sử dụng sol II, sol III, (25:24:1), (24:1) như...
Top