Search results

  1. K

    Cho mình hỏi về sự nhân đôi ADN.

    Mình mới gia nhập diễn đàng mông mọi người giúp mình với Tại sao trong quá trình nhân đôi, mỗi mạch của phân tử ADN lại được tổng hợp theo 1 cách khác nhau? Cám ơn các bạn trước nha:rose::rose:
Top