Search results

  1. B

    Tủ cấy vô trùng, tủ 37 0C, đèn tiệt trùng phòng (dạng chiếu).

    Tất cả đã qua sử dụng, hiện tại vẫn tốt, mình không làm nên thanh lý. ai có nhu cầu xin lh 0934833135, mình ở bmt, daklak
  2. B

    Tủ cấy vô trùng củ

    Hiện tai e có 1 tủ cấy vô trùng củ, 1 đèn tiệt trùng phòng, hiện tại vẫn đang sử dụng tốt, không có nhu cầu nên em thanh lý, em o bmt, daklak, dt 0934833135
Top