Search results

  1. N

    xin tài liệu về maker phân tử về sản lượng thịt, trứng, sữa

    anh chị nào có thể tìm giúp e tài liệu, luận văn liên quan đến maker phân tử chỉ thị nghiên cứu về sản lượng hoặc chất lượng thịt, trứng, sữa với ạ. e có bài chuẩn bị seminar về đề tài này mà e ko thể tìm được tài liệu:cry: tài liệu tiếng anh càng tốt a :) E cám ơn nhiều ạ
  2. N

    xin tài liệu về maker phân tử

    anh chị nào có thể tìm giúp e tài liệu, luận văn liên quan đến maker phân tử chỉ thị nghiên cứu về sản lượng hoặc chất lượng thịt, trứng, sữa với ạ. e có bài chuẩn bị seminar về đề tài này mà e ko thể tìm được tài liệu :cry: tài liệu tiếng anh càng tốt a :) E cám ơn nhiều ạ
Top