Search results

 1. N

  tế bào

  1/vẽ sơ đồ chỉ mối quan hệ giữa các dạng sống: không có cấu trúc tế bào, cấu trúc tế bào, tế bào nhân sơ, TB nhân chuẩn, vi rút, tế bào vi khuẩn, tb nấm, tb nguyên sinh vật, tế bào thực vật, tế bào động vật. 2/ a/ tế bào biểu bì lông ruột và hồng cầu có j khác nhau về cấu trúc và chức năng...
 2. N

  help me!!!

  1/Cho một tế bào vào dung dịch ưu trương có áp suất thẩm thấu là 0,7 atm. Hỏi H2O sẽ dịch chuyển như thế nào biết rằng áp suất thẩm thấu của tế bào bằng 1 atm. 2/Các tế bào của một mô thực vật có áp suất thẩm thấu là 1,6 atm được đặt vào dd đường có áp suất thẩm thấu là 0,9 atm. a/hiện tượng gì...
 3. N

  tế bào vi khuẩn

  Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng lợi ích gì
 4. N

  Adn?

  Tại sao ở tế bào có nhân có kích thước rất lớn nhưng vẫn được xếp gọn trong nhân? Sự sắp xếp đó như thế nào? Việc xếp gọn có ảnh hưởng tới khả năng tiếp xúc của ADN với các protit không? Nhờ mọi người giúp vậy:smile:
 5. N

  tế bào

  Ai cho mình biết có bao nhiêu kiểu ghép nối các tế bào trong cùng 1 mô không?:mrgreen:
Top