Search results

  1. N

    Cách tăng giá trị bootstrap bằng MEGA???

    1/ Cho em hỏi có những cách nào để tăng giá trị bootstrap lên ( 75->100%) vì em làm chỉ ra khoảng 40% ạ? 2/ Khi mình dựng cây thì phải alignment, vậy phải xoá gap hoặc những nucleotide dư thừa như thế nào để giá trị bootstrap tăng ạ? Em dùng phần mềm MEGA. Chúc năm mới vui vẻ :) Em dựng cây phả...
Top