Search results

  1. L

    Hỏi về nhíp nuôi cấy mô thực vật

    Mình đang tìm cái nhíp nuôi cấy mô thực vật dài 30cm (hình đính kèm) có mấu nhỏ gập xuống. Mọi người ai biết chỗ nào bán trong Tp.HCM thì chỉ mình với nhé, xin cảm ơn!
  2. L

    Hỏi về nhíp nuôi cấy mô thực vật

    Mình đang tìm cái nhíp nuôi cấy mô thực vật dài 30cm có mấu ở dầu, gập xuống như trong hình đính kèm. Mọi người biết ở đâu bán trong TP.HCM thì chỉ cho mình với. Xin cảm ơn!
Top