Search results

  1. N

    Giải phẫu thực vật

    Mọi người ơii có ai có kinh nghiệm về giải phẫu thực vật đặc biệt là việc căn thời gian với từng loại thuốc nhuộm trong nhuộm kép với từng mẫu có đặc điểm khác nhau thì như thế nào ấy? Ví dụ mẫu cứng hay mẫu mềm thì nhuộm carmine trong bao lâu hay nên nhuộm carmine trước hay xanh/lục methylen...
  2. N

    Nhiễm sắc thể giới tính trong tiến hoá

    Câu hỏi là: các nhà khoa học cho rằng NST giới tính Y ở người có xu hướng đang bị ngắn dần đi trong quá trình tiến hoá. Nguyên nhân có thể là do NST Y... Đáp án: vì có hầu hết trình tự nu không tương đồng với NST X. Bạn nào có thể giải thích rõ hơn cho mình với. Mình cảm ơn nhé!
Top