Search results

  1. C

    Thắc mắc về nuôi cấy mô thực vật

    các bạn cho mình biết là: protocorm, PLBs, mô sẹo là gì? và chúng khác nhau như thế nào? Cảm ơn các bạn nhiều:mrgreen:
  2. C

    thụ phấn in vitro

    có ai đã làm về thụ phấn in vitro chưa? có thể giúp mình được không?:smile:
Top