Search results

  1. N

    Nuôi cấy mô tế bào cây ớt. Help!

    Chào mọi người, mình là thành viên mới trong diễn đàn. Hiện tại mình đang làm về nuôi cấy mô cây ớt, tái sinh từ lá hoặc thân cây. Mình làm trên môi trường MS và đã thử bổ sung các chất kích thích sinh trưởng với các nồng độ khác nhau, nhưng không thành công. Mình mới tạo được callus, chưa thể...
Top