Search results

  1. N

    Xu hướng phát triển CNSH ở Việt Nam trong thời gian tới?

    Mặc dù đã đăng ký tham gia diễn đàn đã lâu nhưng cũng một thời gian dài em không tham gia thảo luận post bài. Lý do cơ bản là vì em đã chuyển sang ngành khác, làm công việc khác (trái ngành). Tuy vậy, em vẫn mong muốn có cơ hội để có thể quay về làm nghiên cứu đặc biệt trong lĩnh vực di truyền...
Top