Search results

 1. NMT

  Thắc mắc về DOP-PCR

  Em đọc sách của thầy Nguyễn Hoàng Lộc có nói trong kỹ thuật PCR có dùng các đoạn oligonucletide thoái biến làm primer (degenerate oligonucleotide primer- DOP). Vậy cho em hỏi các đoạn oligonucleotide thoái biến là gì và nguyên tắc tạo DOP-PCR.
 2. NMT

  thắc mắc

  "Về nguyên tắc, đối với một protein bất kì có (n) gốc amino acid thì khă năng sẽ có 2*10^n trình tự khác nhau" Nhập môn công nghệ sinh học. Nguyễn Hoàng Lộc, trang 190. Cho mình hỏi tại sao lại có được công thức 2*10^n?????? Cảm ơn nhiều.
 3. NMT

  Phát sinh đột biến điểm định hướng.

  Em đang tìm hiểu về các phương pháp phát sinh đột biến điểm định hướng, mà tài liệu nói sơ sài quá. Bác nào có tài liều nói về phương pháp phát sinh đột biến điểm định hướng dựa trên PCR thì cho em xim với. Cảm ơn nhiều.:nhannho:
Top