Search results

  1. C

    Cử nhân sinh học dễ kiếm việc làm không?

    Bạn Đ a'. Bạn có dự án gì vậy, thấy háo hức quá, tớ tham gia được không. Mình rất nhiệt huyết về ngành này, và muốn làm một cái gì đó mới mẻ, khác biệt, giúp cho các bạn làm ngành công nghệ sinh học ra trường có việc làm, môi trường tốt để phát triển.
  2. C

    Dịch tài liệu khoa học Việt - Anh

    Anh chị ơi, cái vụ dịch tài liệu này còn không ạ!
Top