Search results

 1. N

  Thuốc diệt cỏ sao không làm lúa chết

  2.4D là một chất thuộc nhóm Auxin tổng hợp nhân tạo được sử dụng như thuốc diệt cỏ đặc hiệu. Những loại thực vật Một lá mầm có là thẳng hẹp (như ngũ cốc, hòa thảo) nói chung chống chịu được 2,4 D trong khi TV Hai là mầm rất mẫn cảm với hợp chất này. Vì vậy hợp chất được sử dụng rất hiệu quả...
 2. N

  Cần giúp bài tập đột biến

  À nó giống với đb mất đoạn á bạn... AA phân li không bình thường trong GP tạo giao tử có 2 NST mang gen A, và giao tử O => kết hợp với giao tử a => aO
 3. N

  sinh học 12

  hình như là sau phiên mã á bạn =))))
 4. N

  Cần giúp bài tập đột biến

  Hình như có đột biến gen, đột biến mất đoạn, hoặc dị bội thể =)))
 5. N

  về thuốc diệt cỏ

  2.4D là một chất thuộc nhóm Auxin tổng hợp nhân tạo được sử dụng như thuốc diệt cỏ đặc hiệu. Những loại thực vật Một lá mầm có là thẳng hẹp (như ngũ cốc, hòa thảo) nói chung chống chịu được 2,4 D trong khi TV Hai là mầm rất mẫn cảm với hợp chất này. Vì vậy hợp chất được sử dụng rất hiệu quả...
Top