Search results

 1. L

  Bào quan thực vật

  Thật ra thì em mới biết câu trả lời của câu này:Không bào, chúng sẽ gia tăng kích thước nhanh chóng khi hút nước tiêu tốn rất ít năng lượng
 2. L

  thảo luận

  phân biệt về khái niệm, cơ chế, các loại, vai trò và ví dụ của chúng
 3. L

  Tại sao tăng co2 qua mức bão hoà, cường độ quang hợp giảm

  Do CO2 quá cao làm hàm lượng apg tăng cao, emzym rubisco giảm mạnh -> chu trình Canvin bị rối loạn và làm cho cường độ quang hợp của cây giảm
 4. L

  Bào quan thực vật

  bào quan nào của thực vật có khả năng sinh trưởng, phát triển nhanh nhưng tiêu tốn ít năng lượng. em cảm ơn
Top