Search results

  1. V

    Rotifer: Nguồn thức ăn của nhiều loài thủy sinh

    Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản là một yếu tố vô cùng quan trọng. Ngày nay có rất nhiều loại thức ăn tổng hợp những bên cạnh đó vẫn có một số loài chỉ sử dụng thức ăn tự nhiên. Rotifer là một trong những loại thức ăn như thế. Tuy nhiên những hiểu biết của mình về loại này còn rất hận chế. Vì...
Top