Search results

  1. D

    Bồn điện di gel agarose

    Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Trong bồn điện di (điện di DNA) có 2 sợi dẫn điện cực âm và cực dương nằm trong dung dịch điện di. Cho mình hỏi sợi dây đó làm bằng kim loại gì vậy và mua ở Việt Nam chỗ nào? Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Top