Search results

  1. B

    Cách sử dụng phần mềm RDP

    Mình đang phải dùng RDP (recombination detection program) để phân tích tái tổ hợp của virus. Mình đã đọc qua manual của nó nhưng không hiểu lắm bạn nào có thể hưỡng dẫn mình cách sử dụng phần mềm này với mình đang rất cần.:please::please: Thanks
Top