Search results

  1. S

    đổi sách đây , ae cùng nhau bu vô nào !!!!!

    như tiêu đề, mình đang cần 1 cuốn sách ( file pdf, hoặc chỉ tên sách thôi cũng dc ) có liên quan đến các loài sinh vật sống trên trái đất kèm theo đặc điểm của chúng ( như khu vực phân bố, vòng đời, thức ăn, ..v.v... ) bạn nào có thì cho mình biết nha, ngược lại mình sẽ share các sách về...
Top