Search results

  1. N

    Thuật ngữ TIDE là gì vậy ạ

    Lâu nay em vẫn nghe là nucleoTIDE, polypepTIDE,... Vậy TIDE ở đây là gì vậy. Đây là thuật ngữ Latinh hay tiếng Đức?
  2. N

    Hệ enzyme nuclease-một số điều còn mơ hồ

    Mong mọi người giúp đỡ Em nghe đồn là enzyme nuclease tồn tại trong TB chất và khi DNA "ló mặt" ra ngoài TB chất nó sẽ bị phân hủy bởi enzyme này. Em đang thực sự hơi nghi ngờ về thông tin này bởi vi: 1, Ở cuốn Biology của Neil Campell, Jane Recce có đề cập đến là enzyme nuclease thực hiện cơ...
Top