Search results

  1. MaiTram94

    Thách Thức Của Marketing Online Phòng Khám

    Marketing online đã không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp và phòng khám. Ở Mỹ, marketing online được sử dụng rất nhiều và rộng rãi trên thương trường. Marketing online có thể áp dụng vào bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào mà người chủ doanh nghiệp đó muốn, mang lại lợi nhuận cũng như tạo sự...
  2. MaiTram94

    Lập kế hoạch marketing hiệu quả để tăng doanh thu

    Muốn thành công chúng ta thường phải trải qua giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch kỹ lưỡng chi tiết và có độ chính xác tương đối. đặc biệt khi có dự án mở phòng khám tư nhân, bạn dự thảo các bước lập kế hoạch mở phòng khám tư nhân càng chi tiết càng tốt, hạn chế ít nhất các rủi ro trong quá trình...
Top