Search results

 1. T

  Một số bài tập hay trong các đề thi thử !

  Những câu hỏi hay và khó trong các đề thi thử ! Câu 1: Cho quần thể gồm 100AA, 400 Aa, 500 aa. Giả sử chọn lọc tự nhiên đào thải kiểu hình lặn. Trong số các cá thể ở F1 tỉ lệ kiểu hình trội đồng hợp của quần thể tự phối này là A. 2/5. B. 1/2...
 2. T

  Một số bài tập nguyên phân - giảm phân

  Câu1: Một hợp tử của 1 loài nguyên phân cho các tế bào con Xét 3 tế bào A,B,C A nguyên phân 1 số lần cho các tế bào con bằng số NST đơn bội trong bộ NST lưỡng bội của loài B và C nguyên phân 1 số lần cho các tế bào con . Số lần nguyên phân của B bằng 2 lần số lần nguyên phân của C . Tổng số NST...
 3. T

  Một số bài tập hay

  Câu 1: Một quần thể thực vật thế hệ F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 9/16 hoa có màu : 7/16 hoa màu trắng. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa có màu đem tự thụ phấn thì xác suất thu được thế hệ con lai không có sự phân li về kiểu hình là bao nhiêu ? A.1/18 B.1/16 C.1/4 D.1/9 Câu 2: Ở người...
 4. T

  Sinh học - Một số bài tập đơn giản

  Câu1: Quan sát nhiều tế bào sinh dưỡng của châu chấu dưới kính hiển vi vào kì giữa, người ta thấy có một số tế bào chỉ có 23 NST. Kết luận nào là đúng nhất về cá thể mang 23 NST nói trên? Câu2: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể...
Top