Search results

 1. Easper

  chaperone phân tử và chaperonin?

  :V Bạn thông não cho mình sự khác biệt về Chaperone và Chaperonin đi :V Mình cũng chỉ thấy nó khác như bạn thôi, chứ thật sự về quá trình phản ứng của nó mình chưa rõ khác như nào
 2. Easper

  Thi 30/4 và học sinh giỏi quốc gia

  Kinh thế :) Mua Campbell 9th, hẳn bạn giỏi tiếng Anh lắm chứ VN chỉ dịch mỗi bản 8th :)
 3. Easper

  Bài tập về nguyên phân và giảm phân khó

  Đề có sai không bạn ? Cho 2n≤ 50 làm gì dư thừa quá, ra n = 19 hoặc 5 giờ k biết lấy cái nào
Top