Search results

  1. M

    Phần mềm PCR ảo

    cảm ơn bạn.hôm qua mình cũng vừa thử xem qua FastPCR, nhưng vẫn chưa rõ phần mềm này cho lắm. Nhưng theo mình thấy thì FastPCR chỉ sử dụng để kiểm tra mồi thôi thì phải.Mình nghe bảo có phần mềm gọi là Amplify 2.0 ,nhung phần mềm này chỉ chạy được trên máy Mancintosh, chứ không chạy được trên...
  2. M

    Phần mềm PCR ảo

    Xin chào mọi người. Đã có ai từng nghe đến phầm mềm PCR ảo chưa? Mình chỉ biết là phần mềm này có khả năng cho phép chúng ta sử dụng để tự tối ưu hóa phản ứng PCR, điều kiện bắt cặp của các mồi trước khi đưa vào thực nghiệm thật. Hiện tại mình đang gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa phản ứng...
Back
Top