Search results

  1. T

    Thể truyền trong công nghệ gen

    Ở 1 loài thực vật, cho biết tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Từ một giống cũ có kiểu gen Aa người ta tiến hành tạo ra giống mới thuần chủng có kiểu gen AA. Nếu chỉ bằng phương pháp tự thụ phấn và chọn lọc thì đến thế hệ F3, tỉ lệ cá thể thuần chủng của giống là bao nhiêu? a...
  2. T

    Thể truyền trong công nghệ gen

    Mình thấy C cũng đúng đúng:)
Back
Top