Search results

  1. N

    Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cúa vi sinh vật

    Mọi ngừơi giúp mình trả lời câu hỏi này với ạ : Tìm hiểu ảnh hưởng các chất dinh dữơng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật: - Gồm những chất dinh dưỡng nào? - Phân biệt vi sinh vật khuyết dưỡng, vi sinh vật nguyên dưỡng. -Nêu ứng dụng của những chất này trong đời sống của con người. CẢM ƠN NHIỀU...
Back
Top