Search results

  1. T

    Yêu cầu diện tích phòng thí nghiệm vi sinh quy mô trung bình

    Xin chào các Anh/Chị trên diễn đàn Mình hiện đang cần tài liệu hoặc tư vấn về y/c diện tích của phòng thí nghiệm vi sinh quy mô (mức độ thiết bị) trung bình để kiểm tra sản phẩm sau khi sản xuất. Do đang ở giai đoạn chuẩn bị lập dự án nên không cần quá chi tiết. Xin cảm ơn trước!
Back
Top