Search results

 1. F

  anh chị ơi zúp e vz:((

  tkz ss:*[/COLOR]
 2. F

  anh chị ơi zúp e vz:((

  tksssssssssssss:x
 3. F

  anh chị ơi zúp e vz:((

  Cho 2 thứ đậu thuần chủng :hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn ,có tua cuốn giao phấn với nhau đc F1 toàn hạt trơn có tua cuốn.Cho F1 tự thụ fấn đc F2 có tỉ lệ: 1hạt trơn, không tua:2hạt trơn có tua:1hạt nhăn có tua Tìm KG của P và viết SĐL từ P->F1->F2...
Back
Top