Search results

  1. M

    Một số câu hỏi lí thuyết sinh 9.

    Mọi người giúp em với ạ, các câu hỏi này như sau: 1.Hãy phân biệt đột biến NST và đột biến gen? Tại sao đột biến NST có hại cho sinh vật? 2a, Giải thích cơ chế duy truyền ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ cơ thể?Nguyên nhân nào làm cho bộ NST đặc trưng của loài không được duy trì ổn định...
Back
Top