Search results

  1. R

    Thắc mắc về Thí Nghiệm đột biến màu mắt ở ruồi giấm ( Beadle & Ephrusi )

    Em đang thức mắc về Thí Nghiệm đột biến màu mắt ở ruồi giấm của Beadle & Ephrusi. Cơ chế của thí nghiệm này là như thế nào? Thí nghiệm này là để chứng mình cho " 1 gen quy định 1 protein"??? Mong anh chị và các bạn chỉ giúp. :please:
Back
Top