Search results

  1. B

    trao đổi thông tin qua màng.help !!!khó quá

    mấy câu hỏi này đều có trong sách Campbell, bạn chịu khó tìm hiểu trước khi đặt câu hỏi nhé
  2. B

    Tại sao khi trời mưa lâu dài thì cây họ đậu có triệu chứng vàng lá?

    ở trong campbell viết là ở rễ cây lạc, mà câu hỏi là ở rễ câu đậu mà. VK cố đinh jđạm khác nhau, ở rễ cây họ đậu là Rhizobium, còn ở rễ cây lạc là Bradirhizobium.
Back
Top