Search results

  1. N

    Phương pháp cô protein

    Bạn biểu hiện protein từ hệ thống tế bào nào? Nếu từ E.coli thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố: phương pháp biểu hiện chưa tối ưu, gen biểu hiện không over expression, phương pháp phá vỡ tế bào thu dịch protein chưa hiệu quả... Bạn có thể sử dụng phương pháp tủa muối Ammonium sulfate hoặc tủa bằng...
Back
Top