Search results

 1. lam song

  Đề thi hóa

  có đáp án mấy trăm câu trắc nghiệm ở bài đầu ko vậy bác 00792, cho mình xin đi.:thanks:
 2. lam song

  bài tập về HNO3

  HNO3 đặc --> NO2 đối với tất cả kim loại HNO3 loãng --> : NO đối với kl yếu và tb \ --> : N2O, NH4NO3, N2 (kl mạnh) (hôm trước ghi nhầm:dapchet:.sorry mọi người hen) pù lại gửi mọi người bài này: hoà tan 6 gam Ca vào V (l) dd HNO3 1M vừa đủ, thu đc ddY chứa 25.4(g) muối và 0.4928(l) một khí X...
 3. lam song

  Các câu hỏi về hoá

  xin bài 3:(cách tính nhanh ) - sử dụng sơ đồ chéo + tổng số mol 2 khí ==> có đc số mol 2 khí ==> có số mol e nhận = số mol e nhường - M = m/(số e nhường/a) ==> kim loại M (a: số e trao đổi của kim loại) Hướng là vậy, tính thử xem (buồn ngủ, lười tính:hihi: )
Back
Top