Search results

 1. M

  Giúp tớ tẹo này@

  Câu 1: Bạn trả lời không chuẩn oài Câu 2: Bạn có thể trình bày chi tiết hơn không? Câu 3: Mình đã hiểu Thanks cậu
 2. M

  Giúp tớ tẹo này@

  1.Trong bảng mã di truyền của mARN có: Mã kết thúc: UAA, UAG, UGA. Mã mở đầu: AUG. U được chèn vào giữa vị trí 9 và 10 (tính theo hướng từ đầu 5'- 3') của mARN dưới đây: 5'GXUAUGXGXUUAXGAUAGXUAGGAAGX3'. Khi nó dịch mã thành chuỗi polipeptit thì chiều dài của chuỗi là (tính bằng axit amin)...
 3. M

  Diễn đàn http://www.sinhhocvietnam.com

  Em mới tham gia diễn đàn. Em có thắc mắc này mong bác admin giải thích giùm.Không biết trang này có chèn đoạn nào không mà chương trình KIS 2009 nhà em nó báo là có virut ạ (không biết các bạn có gặp như thế này không?) Thanks bác
Back
Top