Search results

  1. H

    Một vài thắc mắc trong nuôi cấy tế bào động vật

    Cho em hỏi về vai trò của khí CO2 trong nuôi cấy tế bào với cách chúng thực hiện vai trò đó ngoài ra, cho em hỏi thêm là tại sao khi hồi phục tế bào động vật thì mình phải cho môi trường vào từng giọt một?
Back
Top